Modern Vietnamese - Book 3

Modern Vietnamese - Book 3

SKU:
MV-B3
$12.25

Upon completing the purchase of this package, you will be able to download the following materials:
* Modern Vietnamese 3 - PDF eBook
* Modern Vietnamese 3 - Audio CD 1
* Modern Vietnamese 3 - Audio CD 2

Modern Vietnamese 3 brings you 9 Vietnamese lessons discussing various topics in daily and business conversations such as:

1. GIA ĐÌNH VIỆT NAM (The Vietnamese Family)
2. LỄ CƯỚI VIỆT NAM (Vietnamese Wedding Ceremony)
3. VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU (Vietnamese Folk Literature)
4. TÔN GIÁO LỚN Ở VIỆT NAM (Main Religions in Vietnam)
5. THỂ DỤC THỂ THAO (Sports and Recreation)
6. THỰC PHẨM (Food)
7. VẤN ĐỀ CỦA TUỔI TRẺ (Youth Problems)
8. TÌM VIỆC LÀM (Looking for a job)
9. BÀI LÀM BẮT BUỘC (Work Requirements)