Handbook Teaching Vietnamese as a Second Language

Handbook Teaching Vietnamese as a Second Language

SKU:
HTVSL
$10.00

Handbook Teaching Vietnamese as a Second Language - eBook

Mục Lục

1. LỜI NÓI ĐẦU 

2. ÐẶC TÍNH NGÔN NGỮ VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGÔN NGỮ THỨ NHẤT VỚI NGÔN NGỮ THỨ HAI 

3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP VÀO VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT 

4. DẠY BỐN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ 

5. TRÌNH TỰ MỘT GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT 

6. NGUYÊN TẮC DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ 

7. SOẠN MỘT ÐỀ TÀI GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT 

8. DẠY MỘT LỚP TIẾNG VIỆT CÓ NHIỀU TRÌNH ÐỘ KHÁC NHAU 

9. GIẢNG DẠY NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP 

10. DẠY VẦN TIẾNG VIỆT 

11. Phụ lục A: GIẢNG DẠY VIỆT NGỮ TRONG XÃ HỘI ÐA VĂN HÓA ÚC 

12. Phụ lục B: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT Ở ÚC 

13. Phụ lục C: DẠY PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NÓI TIẾNG ANH 

14. Phụ lục D: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT

Cuốn sổ tay này là kết quả của việc học hỏi, giảng dạy, nghiên cứu và biên soạn chương trình cũng như tài liệu dạy tiếng Việt trong hơn 20 năm qua.

Nội dung của tập sổ tay này phần lớn là những bài giảng trong các khoá sư phạm đào tạo giáo viên dạy môn tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai. Phần này gồm có 9 đề tài. Phần lớn những những đề tài có tính thực dụng, chứ không đi sâu vào lý thuyết. Các đề tài từ phân biệt ngôn ngữ thứ nhất với ngôn ngữ thứ hai, áp dụng phương pháp mới để dạy tiếng Việt cho đến các đề tài khác nhằm giúp giáo viên đến lớp học một cách tự tin. Ngoài ra, phần phụ lục còn thêm bài “Giới thiệu Hệ thống phát âm và chữ viết tiếng Việt” nhằm giúp thêm phần tham khảo.